Elavult, vagy nem telepített flashplayer!

Get Adobe Flash player

Projekt ismertető

ÖNÁLLÓ INNOVÁCIÓ

 

Környezettudatos nevelés kiterjesztése
az általános iskola tanórán kívüli foglalkozásaira.

 

A. Általános adatok.

Várkonyi István Általános Iskola és Óvoda
Cegléd 2700. Széchenyi út 14/d.
OM:037302
Telefon:53-311-19; Fax:53-310-687

 

B. Az önálló innováció témájának megnevezése.
Környezettudatos nevelés kiterjesztése az általános iskola tanórán kívüli foglalkozásaira.
Összeállította: Kis Gyula; Khin László

 

C. Az önálló innováció kapcsolódása az intézményi fejlesztési innovációhoz.

Városunknak két egyházi és két önkormányzati iskolája van. A Várkonyi István Általános Iskola és Óvoda önkormányzati fenntartású. Lassan 50 éve áll a tanítás szolgálatában. Városközpontban, lakótelepek közelében, főút mellett található. Alsós és felsős iskolaépületünk között egy utcányi távolság van. Tagintézményünk és óvodánk szerencsésebb, mert a város szélén található, zöld környezetben. Az óvodát 2009 ősszén adták át.

Sajnos felső tagozatos épületünk többnyire aszfaltozott felületekkel rendelkezik. Alsós épületünk előtt, valamint az udvar nagyobb részét füves terület vagy föld fedi.

Épületeink régiek, kivétel a felsős részen egy épületszárny valamint a tagintézményünk, új építésű. Termeinkben régi, hagyományos ablakok és fényforrások találhatók. Az elmúlt években az ablakok és lámpatestek cseréje elkezdődött. Folyamatos újításon megy keresztül intézményünk.

Világos folyosóinkat és termeinket zöld növények díszítik. Az előkertekben virágok gondozására van lehetőség. Hátsó és főút melletti részre az elmúlt években tujákat, fákat ültettünk a levegőszennyezés és a zajártalom csökkentésére. Fém és műanyag udvari játékainkat fajátékokra cseréltük. Az iskola minden tanév munkatervében tervez az Ökoiskola arculatához kapcsolódó programokat (akciókat, vetélkedőket, őrjáratokat).

Az iskolaépület környékén lévő természetes növényzet változatos és megkímélt, és/vagy a telepített növényzet rendszeresen és szakszerűen gondozott. Az iskola környezet- és természetvédő, illetve egyéb az Ökoiskola célok megvalósulását elősegítő táborokat szervez, segíti diákjai részvételét mások által szervezett hasonló jellegű táborokban.

Az iskola aktívan részt vesz a helyi közélet Ökoiskolai célokkal összefüggő programjaiban (pl.: városvédelem, városszépítés, ...stb.)

Az iskola a fenntarthatóság pedagógiájához kapcsolódó pedagógusok, és más szakmai továbbképzéseket szervez, illetve részt vesz ilyen képzések szervezésében, a tapasztalatok átadásában. (Szitakötő program)

Az iskola részt vesz a helyi szükségletekhez illeszkedő tovább képzések kidolgozásában.

Az iskola sokféle fizikai, mozgásos tevékenység számára biztosít lehetőséget (tornatermi, sportudvari, játszótéri, kültéri szervezett és kötetlen mozgáslehetőségek).

Tanév elején a munkatervbe megtervezzük az Ökoiskola arculatához kapcsolódó programokat. Szemétszedés az iskola körül, a környező parkban. Világnapokhoz, jeles zöld napokhoz kapcsolódó vetélkedők. Iskolánk több éve környezetvédő és természetjáró tábort szervez, ahol a gyerekek környezettudatosság mellett megismerkedhetnek Cegléd és a környező települések természeti és néprajzi kincseivel.

Minden épületünkben a faliújságon, osztálytermekben a zöld napok kiemelt helyen szerepelnek. Iskolarádión például a Föld napján reggel 10-15 perces tájékoztatót tartunk a jeles nap fontosságáról. Iskolánkban többször is kapott helyet akkreditált továbbképzés. Szívesen szervezzük az Apáczai Kiadó képzéseit. A Szitakötő továbbképzésnek is iskolánk ad helyszínt.

Mozgásos tevékenységek színes skálája tárul a gyerekek elé. A hagyományos ISK, atlétika mellett működik iskolánkban görkorcsolya szakkör, városi sportszakosztály által vezetett kézilabda és futballedzés. Aki a veszélytelenebb sportokat szereti, annak a sakkszakkör nyújt kikapcsolódást, agyi tornát.

Tornatermünk szertárában megtalálható a fittbal, amit télen szerzett be iskolánk, és egyre több kolléga is használja a testnevelés órákon. Belső képzésként egy délután fittbal edzői képesítéssel rendelkező pedagógus tartott ismertetőt a labda nyújtotta lehetőségekről. A szülői munkaközösség egész napos sportnapot is szervezett az iskolába járó gyerekeknek, szüleiknek, pedagógusainak.

Az udvaraink tartozékai:

- biztonságos kerékpártároló vagy a kerékpár tárolására alkalmas hely

- madáretető

- esővízgyűjtő

- konyhakert

- dísznövények

- komposztáló

- játszótér

- sportpályák

- zöld, gyepes terület

Az iskolában történő építkezések és átalakítások figyelembe veszik a fenntarthatóság szempontjait:

- az átalakítások, építések biztosítják, hogy az épületek harmonikusan illeszkedjenek környezetükbe

- az erőforrások használata és a környezet terhelése minimális és az épületek építése, használata és lebontása során

- az épületek építése, használata és lebontása nem jár az egészségre káros hatással

- az épületek ergonómiailag megtervezettek és esztétikusak

- lehetőség szerint már az építés/átépítés során figyelembe veszik az energiatakarékos üzemeltetést (pl.: megfelelő tájolás, szigetelés, nyílászárók, ...stb.)

Az iskola figyelmet fordít arra, segíti a felelős szerveket abban, hogy a környékén:

- biztonságos kerékpár- és gyalogos utak legyenek

- megfelelő mennyiségű, lehetőleg szelektív, hulladékgyűjtő legyen

Az iskola dekorációja összhangban van az Ökoiskola arculatával (folyósok, osztálytermek, szaktermek).

Virágoskertjeinket felnőttek és gyerekek egyaránt gondozzák. A zajcsökkentő tujáink szépen növekednek. Karácsonykor az osztályokba bevitt fenyőfák kiültetésével gyarapodik zöld növényzetünk.

A könyvtárunkban lehetőség nyílik fenntarthatóságot hirdető könyvek, újságok olvasására. Felsős épületünk aulájának egyik része lehetőséget nyújt a szünetben a házi feladat átolvasására. A diákönkormányzat kigazdálkodott három garnitúra fa asztalból és hat székből álló szett megvásárlását. Sikertelenül pályáztunk egy ökoterem papírbútorokkal való berendezésére, de más pályázati és önkormányzati forrásból ez az álmunk idén szeptembertől valóra vált. Egy alsós tanterem adott helyet az öko- bútoroknak.

Az iskolaépületeinkben zárható gyermek és felnőtt kerékpártároló található, ami lehetővé teszi a környezetbarát közlekedést. Bár a város közepén áll iskolánk, a madárhangverseny mindennapos nálunk. Az etetőinkben, ablakokban, fákra kötve még található télről maradt eleség.

Szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas konténereink, szemeteseink vannak. A folyosókon papír és műanyagpalack, valamint minden épületünkben egy helyen szárazelemgyűjtő is található.

Iskolánk dekorációja teljes mértékben az Ökoiskola arculatát tükrözi, köszönhető a napközis és felsőn a rajz, és technika szakos kollegáknak. A dekorációk hulladék anyagból, papírgurigából, faanyagból készülnek.

 

D. Az önálló innováció alkalmazási területeinek meghatározása.

Pedagógiai, módszertani, szervezetfejlesztési kapcsolódási pontok bemutatása.

 • A környezeti nevelést beépítettük Pedagógiai Programunkba: projektmódszert alsó és felső évfolyamainkban is alkalmazzuk. A környezeti csoportunk rendszeresen tart megbeszélést, az elvégzett feladatainkat értékeljük, megtervezzük újabb törekvéseinket.
 • A pedagógiai munka a gyermekek életkorát és egyéni sajátosságait messzemenően figyelembe veszi, az iskola sokféle pedagógiai módszert vesz igénybe céljai elérése érdekében.
 • Az iskolában a pedagógiai projektmódszer alkalmazása elfogadott.
 • A tanulók életkoruknak, képességeiknek megfelelően aktívan, a pedagógusokkal partneri viszonyban részt vehetnek az oktatási tevékenységek megtervezésében, megvalósításában.
 • A természet tanulmányozása tantermen, iskolán kívül, a szabadban is folyik. A szabadtéri tevékenységek, programok tervezett, állandó részei az iskola helyi tantervének és iskolai munkatervének.
 • Az iskolában van környezeti nevelési munkacsoport, melynek tagjai közt vannak a reál, humán, illetve művészeti tárgyak és a testnevelés tanárai is, továbbá tagjai lehetnek a technikai személyzetből is.
 • A környezeti nevelési munkacsoport figyelemmel kíséri, véleményezi, javaslataival segíti az iskola, nevelési tevékenységét.
 • Az iskola házirendjét folyamatosan (legalább évente) felülvizsgálják.
 • Az iskola házirendje kiemelten foglalkozik az iskolában és környékén lévő természeti és épített értékek védelmével.

E. A megnevezett önálló innováció megvalósításának céljai.

A környezeti nevelésben kiemelkedően fontos eszköz, hogy a tanulók személyesen átéljék, mind érzelmi, mind értelmi úton. A környezetvédelem nem lehet csak negatív élmények közvetítője. A 6 – 10 éves tanulók körében főleg az érzelmi megközelítés fontos, a nagyobbaknál egyszerre mind két oldal megjelenése várható el, megfelelő egyensúly megteremtésével.

 

Fő cél, fejlesztendő terület

Részcélok

(Mit szeretnénk elérni?)

Időtáv

(rövid, közép, hosszú)

Sikerkritérium

(Mikor mondjuk, hogy teljesült?)

Értékelés

Ki végzi?

Mikor, milyen időközönként?

Hogyan?

Figyeljenek környezetükre

Az iskolában ne szemeteljenek,

Közép és hosszú távú

Használják a minden napokban a kihelyezett szemeteseket, szelektíven

Osztályfőnök, pedagógusok

Napi rendszeres-séggel

Személyes ellenőrzés

Takarékos-kodjanak az energiával

Közép és hosszú távú

Figyeljenek az energia-felhasználásra

Osztályfőnök, pedagógusok

Napi rendszeres-séggel

Személyes ellenőrzés

Az iskola környéke rendezett legyen

Hosszú távú

Az iskolán kívül is ügyeljenek a környezetükre

Környezeti nevelési munkacsoport

A tanév során legalább két alkalommal

Csoportos ellenőrzés

Ismerjék meg a hulladék-
hasznosítás lehetőségét

Verseny szervezése az osztályok között

Rövid távú

Elkészülnek a kiadott feladatok

Környezeti nevelési munkacsoport

A második félévben, a verseny végén

Az elkészült feladatok kiértékelésével

 

F. Az önálló innováció tevékenységrendszerének bemutatása.

 

Kulcsfolyamat, tevékenységek megnevezése

A kompetencia alapú oktatás eszközrendszeréhez, módszereihez való kapcsolódás

Kapcsolat az új tanulásszervezési eljárások bevezetésével

A tervezés felelőse, határidő

Az iskola udvarának rendbetétele

általános kultúra

csoportmunka

Környezeti nevelési munkacsoport / hetente

Szelektív hulladékgyűjtés

személyközi és állampolgári kompetenciák, tanulási kompetencia, természettudományos kompetencia

részben egyénre szabott munka

 

Hetesek, osztálytanítók, osztályfőnökök / naponta

Az iskola környezetének megóvása

személyközi és állampolgári kompetenciák, tanulási kompetencia

csoportmunka

Környezeti nevelési munkacsoport / félévente

Energiatakarékosság

tanulási kompetencia, természettudományos kompetencia

teljesen egyénre szabott munka

Hetesek, osztálytanítók, osztályfőnökök / naponta

Hulladékhasznosítás

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

csoportmunka

Környezeti nevelési munkacsoport / két havonta

 

G. Együttműködő partnerek bemutatása.

Az iskola aktív kapcsolatot tart fenn valamely elismert, aktív, a fenntarthatóságért tevékenykedő civil szervezettel (pl.: KOKOSZ, Zöld Szív, MME, TKTE, KÖR, KÖRLÁNC, HUMUSZ FÖK, Ökotárs, Autonómia Alapítvány...) Cegléd városában az ÖKÖVIZ Kft.

Környezetvédelmi továbbképzéseket is szervezünk, tagjai vagyunk a Szitakötő programnak.

 

H. Az önálló innováció működésének ellenőrzése.

Az iskola tevékenységeiről és ezek környezetre való hatásáról legalább évente felmérés készül, mely tartalmazza az alábbiakat: az iskola minőségbiztosítási programjához illeszkedően a tanulók és a nevelőtestület környezet-tudatosságról készült beszámolót.
Az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit.

Az iskolai minőségfejlesztési munka része a helyi tanterv és az oktatási/nevelési tevékenység évenkénti felülvizsgálata, értékelése és korrekciója a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája szempontjainak, új eredményeinek figyelembevételével.

 

I. Az önálló innováció megvalósításának humán erőforrás igénye, szükségletei.

 • Az iskola valamennyi dolgozója példát mutat a diákoknak a környezetbarát szemlélet, az egészséges életvitel és a fenntarthatóság szempontjait követő magatartás tekintetében.
 • A nevelőtestület minden tagja ismeri a legfontosabb környezeti problémákat és a fenntartható fejlődés elveit. Környezetvédelmi, fenntarthatósággal kapcsolatos témák tanításában, módszertanában még nem minden kolléga jártas, de továbbképzési támogatási tervünkben e témakör iránt érdeklődő pedagógusok elsőbbséget élveznek. A személyes példaadást minden dolgozó képviseli.
 • A nevelőtestület minden tagja ismeri a legfontosabb környezeti problémákat és a fenntartható fejlődés elveit.
 • A nevelőtestület képzett a környezetvédelmi, fenntarthatósággal kapcsolatos témák tanításában, jártas a módszertanában, és ezt alkalmazza is.

J. Az önálló innovációhoz kapcsolódó tárgyi feltételek bemutatása.

 • Funkcionális taneszközök, bútorok
  Az iskolabútorok természetes és a környezetre ártalmatlan anyagokból készültek, az azokat használók (diákok, tanárok, technikai személyzet) igényeihez igazodnak.
 • Képes melléklet

K. A nyilvánosság biztosításával összefüggő tevékenységek

Az iskola együttműködik más magyar és lehetőség szerint külföldi iskolákkal is.

Az iskola figyelmet fordít arra, hogy munkájával hozzájáruljon a helyi társadalom igényeinek kielégítéséhez, kiemelten a fenntarthatóság elveinek pedagógiai képviseletével.

Az iskola felhasználja a különböző kommunikációs csatornákat és a helyi médiát annak érdekében, hogy munkájáról minél többen hírt kapjanak.

Az iskola együttműködik a helyi önkormányzattal, a helyi hatóságokkal és olyan helyi támogatókkal, vállalkozókkal, melyek az Ökoiskola értékeivel és céljaival megegyező célokat szolgálnak.

Testvérvárosi kapcsolatunk van Mühldorf városával. Tavasszal a mi diákjaink, ősszel pedig a német gyerekek látogatnak el hozzánk.

 

A média is segítségünkre van abban, hogy tájékoztassuk munkánkról a várost. Már több alkalommal írtunk beszámoló cikket a helyi újság lapjaira. A városban két helyi adó működik, akik tájékoztatják a várost munkánkról.
 
Valid XHTML 1.0 Transitional
Copyright 2018 Cegléd Város Önkormányzata | design by © Ceglédinfo
A látogatók száma 2010.07.01-től összesen: 52021
Ebben a hónapban: 167 | Ma: 9 | jelenleg: 1 | Statisztika