Elavult, vagy nem telepített flashplayer!

Get Adobe Flash player

Környezettudatos nevelés kiterjesztése az általános iskola tanórán kívüli foglalkozásaira

1. Fenntartó adatai:

1.1 Fenntartó neve:Cegléd Város Önkormányzata
1.2 Fenntartó címe:2700. Cegléd, Kossuth tér 1.
1.3 A projekt TÁMOP azonosítója:TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0023

2. Intézmény adatai:

2.1 Intézmény OM azonosítója:037302
2.2 Régió:Közép-magyarországi
2.3 Intézmény neve:Várkonyi István Általános Iskola és Óvoda

2.4 Intézmény címe:

Irányítószám:2700
Telepules:Cegléd
Közterület / házszám:Széchenyi út 14/d.
2.5 Feladatellátási hely neve:Várkonyi István Általános Iskola és Óvoda

2.6 Feladatellátási hely címe:

Irányítószám:2700
Telepules:Cegléd
Közterület / házszám:Rákóczi út 50-52.

3. Kapcsolattartó:

3.1 Kapcsolattartó neve:Khin László
3.2 Telefonszáma:308255170
3.3 E-mail címe:khin@varkonyi-cegled.sulinet.hu

4. Az innováció jellemzői:

4.1 Az innováció címe:
Környezettudatos nevelés kiterjesztése az általános iskola tanórán kívüli foglalkozásaira

4.2 Az innováció tömör tartalmi leírása:
A környezeti nevelésben kiemelkedően fontos eszköz, hogy a tanulók személyesen átéljék, mind érzelmi, mind értelmi úton. A környezet-védelem nem lehet csak negatív élmények közvetítője. A 6 – 10 éves tanulók körében főleg az érzelmi megközelítés fontos, a nagyobbak-nál egyszerre mind két oldal megjelenése várható el, megfelelő egyensúly megteremtésével.
Ehhez nyújt segítséget ez az innováció, amely szorosan kapcsolódik az ÖKO-iskola programunkhoz.


4.3 Az intézmény saját web-oldala, ahol az innovációt közzétették: http://kosar.educatio.hu

4.4 Az innováció újdonságértéke az intézmény életében:(max. 500 karakter)
A környezeti nevelést beépítettük Pedagógiai Programunkba: projektmódszert alsó és felső évfolyamainkban is alkalmazzuk. A környezeti csoportunk rendszeresen tart megbeszélést, az elvégzett feladatainkat értékeljük, megtervezzük újabb törekvéseinket.A pedagógiai munka a gyermekek életkorát és egyéni sa-játosságait messzemenően figyelembe veszi, az iskola sokféle pedagógiai módszert vesz igénybe céljai elérése érdekében. A tanulók életkoruknak, képességeiknek megfelelően ak-tívan, a pedagógusokkal partneri viszonyban részt vehet-nek az oktatási tevékenységek megtervezésében, megva-lósításában.

4.5 A humánerőforrás:(max. 500 karakter)
Tanulók, pedagógusok, környezetvédelmi csoport, szülők, vállalkozók, környezetvédelemben résztvevő partnereink.

4.6 A fejlesztés alapdokumentumai:
 Innováció alapdokumentumának megnevezése:Innováció

A feltöltött fájl: az_onallo_innovacio22.doc    


4.7 Az innovációt bemutató egyéb dokumentumok:
Dokumentum megnevezése:képek

A feltöltött fájl: 2010.farsangi_alarcok_031.jpg    
Dokumentum megnevezése:kép2

A feltöltött fájl: madaretetuk_01_13.jpg    
Dokumentum megnevezése:kép3

A feltöltött fájl: dsc06768.jpg    

5. Információk az innovációt hasznosítók számára:

5.1 Az innováció típusa:

- Tanulásszervezési eljárások
- Oktatási-nevelési módszerek
- Tananyagfejlesztés
- Oktató-nevelő munkát segítő dokumentumok, kiadványok

 

5.2 Az innováció mely intézménytípusban alkalmazható:

- általános iskola

5.3 Az innováció megvalósításához szükséges időkerete: 0
 
Valid XHTML 1.0 Transitional
Copyright 2018 Cegléd Város Önkormányzata | design by © Ceglédinfo
A látogatók száma 2010.07.01-től összesen: 52023
Ebben a hónapban: 169 | Ma: 11 | jelenleg: 1 | Statisztika